21
Sh, T
2795 New Articles

Shkoder, Bashkia Shkoder vendos 4 vendqendrime per transportin nderqytetas

AKTUALITET
TIPOGRAFIA

Bashkia Shkoder ka percaktuar  4 vendqendrime per 10 linjat rrethqytetase  sa i perket transportit te udhetareve.

Esen Kuçi , Specilaiste e Liçensimit prane ketij institucioni, tregon venqendrimet  sipas linjave perkatese.

Specialistja Kuci thote se me percaktimin e vendqendrimeve asnje prej furgonave nuk lejohen te hyjne brenda qytetit, por jane institucionet e tjera at ate cilat duhet ta ndalojne nje gje te tille.

 

Por megjithese Bashkia Shkoder ka percaktuar si linjat ashtu edhe vendqendrimit perkatese perseri furgonat qe perdoren per transportin rrethqytetas te udhetareve  nuk e zbatojne aspak kete vendim pasi prezenca e tyre, madje dhe ne qender te qytetit konstatohet  cdo dite fare  lehte.