20
H, N
3024 New Articles

Ish te perndjekurit , 30 perfitues perjashtohen per mungese dokumentacioni

SOCIALE
Typography

Ministria e Financave ka publikuar listën e ish të përndjekurve politik të cilëve u është refuzuar dhënia e këstit të 7-të.Kreu I shoqates se ish te perndjekurve ne Shkoder Zenel Drangu thote se paraprakishtë janë 30  dosje të cilatve u është refuzuar dmshpërblimi nga juristi, për shkak të mungesës së dokumentave, ndersa kane perfituat nga kesti I shtate rreth 70 familje

 

Drangu I ben thirrje te gjith ish te perndjekurve perfitues te kestit te 7 qe te paraqiten per riaplikim dhe paraqitjen e dokumentacionit sepse ne te kunder ligji e parashikon qe ai kest  nese tejklalohen afatet  ti kalohet automatikisht personave te tjere perfitues.

 Te gjithë subjektet përfituese  pjesë e listës për pagesën e këstit të shtatë të kategorisë parësore sipas Drangut, duhet të dërgojnë, dorazi ose me postë, në Ministrinë e Financave dokumentet e parashikuara në aktet nënligjore

 

Mosparaqitja e kërkesës brenda afatit të përcaktuar sjell humbjen e së drejtës së dëmshpërblimit për ish-të dënuarin politik, i cili bën pjesë në kategorinë e subjekteve përfituese parësore.